Energetski certifikati

Energetski certifikat je dokument koji vrijedi 10. godina a njime se utvrđuje energetski razred zgrade, predočuju energetske karakteristike zgrade i daju informacije o potrošnji energije te stanju zgrade u odnosu na energetsku učinkovitost. Energetski certifikat daje i prijedlog mjera za isplativo poboljšanje energetskih karakteristika zgrade kako bi se smanjila potrošnja energije.

Energetsko certificiranje zgrada provodi osoba koja ima ovlaštenje Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja. Registar osoba koji imaju ovlaštenje možete vidjeti ovdje

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancira energetske preglede zgrada i energetsko certificiranje putem javnih poziva i natječaja o čemu više možete pročitati na mrežnim stranicama Fonda.

Energetski razred zgrade je indikator energetskih svojstava zgrade koji se za stambene zgrade izražava preko godišnje potrebne toplinske energije za grijanje za referentne klimatske podatke svedene na jedinicu ploštine korisne površine zgrade, a za nestambene zgrade preko relativne vrijednosti godišnje potrebne toplinske energije za grijanje (iz Pravilnika o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada, Narodne novine 81/12, 29/13, 78/13).

Stambene i nestambene zgrade svrstavaju se u osam energetskih razreda prema energetskoj ljestvici od A+ do G, s time da A+ označava energetski najpovoljniji, a G energetski najnepovoljniji razred. Energetski razredi se iskazuju za referentne klimatske podatke.

Energetski razredi stambenih zgrada

Energetski
razred
Q”H,nd,ref – specifična godišnja potrebna toplinska energija za grijanje za referentne klimatske podatke u kWh/(m²a)
A+ ≤ 15
A ≤ 25
B ≤ 50
C ≤ 100
D ≤ 150
E ≤ 200
F ≤ 250
G > 250

Energetski razred stambene zgrade ovisi  o specifičnoj godišnjoj potrebnoj toplinskoj energiji za grijanje za referentne klimatske podatke u kWh/(m²a).

Energetski razredi nestambenih zgrada 

Energetski
razred
QH,nd,rel – relativna vrijednost godišnje potrebne toplinske energije za grijanje u %
A+ ≤ 15
A ≤ 25
B ≤ 50
C ≤ 100
D ≤ 150
E ≤ 200
F ≤ 250
G > 250

Energetski razred nestambene zgrade ovisi o relativnoj godišnjoj potrebnoj toplinskoj energiji za grijanje izraženoj u %.

Sadržaj preuzet sa stranica Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.

Immowelt nekretnine
Prijava na korisničku panelu CMS Slon-ingDesign by Slon-ing